Reportage

”Sharing beauty with all”

L’Oréal blev i år rankad som världens 14:e mest hållbara företag. Skönhetsjätten ser inom loppet av 10–15 år en miljard nya konsumenter av skönhetsprodukter och behovet av att skapa en hållbar planet är större än någonsin. Läs hur L’Oréal aktivt arbetar med hållbarhet och vilka mål som företaget ska uppnå före år 2020.

L’Oréals hållbarhetsarbete som har fått sitt namn ”Sharing beauty with all” vilar på fyra pelare, innovation, produktion, utveckling och hållbar livsstil.

L’Oréals hållbarhetsarbete som har fått sitt namn ”Sharing beauty with all” vilar på fyra pelare, innovation, produktion, utveckling och hållbar livsstil.

Skönhetsgiganten L’Oréal grundades av forskaren och kemisten Eugène Schueller år 1909 och har ända sedan starten satsat på tillväxt, innovation och forskning. Exempelvis var han först ut med världens första säkra hårfärg ”Noir et Or” och därav fick företaget sitt namn L’Oréal.

I dag är L’Oréal världens största skönhetsföretag med 28 olika varumärken. De sträcker sig över alla distributionskanaler, från hårfrisörer, detaljhandel, varuhus, parfymerier och apotek till spa, salonger och travel retail.
– L’Oréal har en mission, det är att erbjuda män och kvinnor världen över de mest effektiva kvalitetsmässiga och säkra produkterna och tillgodose deras skönhetsbehov och önskningar. Vi har gått från globalisering till universalisering, det vill säga att vi skräddarsyr produkter för varje marknad, alla har vi olika behov och syn på skönhet beroende på vilket land vi bor i, säger Maria Mossenberg, PR- och marknadschef L’Oréal Paris Sverige.
L’Oréal blev i år rankad till världens 14:e mest hållbara företag.
– Hållbarhet och socialt ansvar är en del av företagets DNA och vi har satt upp tydliga mål som ska nås före 2020. Att L’Oréal arbetar så aktivt med hållbarhet som socialt och etiskt ansvar är för många relativt okänt. Men det vill vi ändra på och kommunicera ut. Ett företag som inte arbetar med hållbarhet kommer inte finnas kvar inom 20-30 år, säger Maria Mossenberg.

Varje gång L’Oréal utvecklar eller uppdaterar en produkt kommer de att förbättra dess miljömässiga påverkan. Bland annat byts ut ingredienser ut till förnybara råmaterial. Under 2014 screenades 28 000 formulas.

Varje gång L’Oréal utvecklar eller uppdaterar en produkt kommer de att förbättra dess miljömässiga påverkan. Bland annat byts ut ingredienser ut till förnybara råmaterial. Under 2014 screenades 28 000 formulas.

År 2013 satte L’Oréal upp tydliga hållbarhetsmål. Företagets hållbarhetsvision är att göra hållbar skönhet till något vackert. De arbetar även aktivt med hållbarhet genom hela värdekedjan, från skörd och forskning till slutprodukt ut till kund.
– Vårt hållbarhetsarbete finns i hela värdekedjan så vi arbetar inte främst med hållbarhet för att få våra produkter certifierade med olika eko certifieringar. Man måste se till helheten och hur våra produkter påverkar såväl miljö som människans hälsa på lång sikt. L’Oréals hållbarhetsarbete som har fått sitt namn ”Sharing beauty with all” vilar på fyra pelare, innovation, produktion, hållbar livsstil samt att vi utvecklas på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetare, underleverantörer och samhället i stort. Den största utmaningen vi har är att utbilda konsumenter till hållbara val.

Gällande den första pelaren, hållbar innovation, är målet att innan år 2020 se till att 100 procent av företagets produkter bidrar till en gynnsam utveckling av miljön eller samhället.
– Varje gång vi utvecklar eller uppdaterar en produkt kommer vi att förbättra dess miljömässiga påverkan. Exempelvis ska den nya formeln ha mindre miljöpåverkan genom att bland annat byta ut ingredienser till förnybara råmaterial, att förpackningen har en bättre miljöprofil samt en positiv social påverkan. Under 2014 screenades 28 000 formulas.

Hittills har L’Oréal bland annat lyckats uppnå full spårbarhet av palmolja, och har förbundit sig till 0 procent regnskogsskövling, 100 procent av shea-smör leveranser kommer från Fair Trade, 88 procent av företagets schampon är nedbrytbara och 46 procent av nya råvaror är växtbaserade.

L’Oréal har sedan 1995 också ett helt forskningscentra som arbetar med hur ingredienser påverkar den marina miljön.
– Vi håller även på att utveckla schampo som kan sköljas ut med endast en liter vatten jämfört med dagens genomsnitt på sju liter. Vatten är en stor bristvara på många håll i världen så här behövs stort fokus på innovation, säger Maria Mossenberg.
Företagets andra pelare, hållbar produktion, innebär att L’Oréal ska minska sin miljöpåverkan med 60 procent. Totalt har L’Oréal 43 fabriker världen över och alla har sin lösning på hur de minimerar sin miljöpåverkan. I Norden är huvudfokus på att minska avfall. L’Oréal har en strikt definition på vad som utgör avfall. Det är allt företaget producerar eller köper in och som inte utgör en färdig produkt. Till exempel allt från skyltmaterial eller kaffemuggar på kontoret till emballering vid transporter.
– 60 procent av våra produkter produceras på deras respektive marknader. Men det alla fabriker har gemensamt är att de ska ha 0 procent i avfall år 2020 vid produktion, allt går till återvinning. Idag skickar vi endast 3,8 procent till deponi, säger Maria Mossenberg.

L’Oréal har instiftat ”L’Oréal Citizen Day” då alla medarbetare världen över frivilligt deltar i olika välgörenhetsaktiviteter. Här deltar Garnier i ett planteringsprojekt.

L’Oréal har instiftat ”L’Oréal Citizen Day” då alla medarbetare världen över frivilligt deltar i olika välgörenhetsaktiviteter. Här deltar Garnier i ett planteringsprojekt.

L’Oréals tredje pelare, hållbar konsumtion, handlar framförallt om att utbilda konsumenter till att göra hållbara livsstilsval. Varje varumärke ska innehålla tydlig information som kan hjälpa kunden att fatta ett mer hållbart val. Dessutom har L’Oréal kontinuerligt en dialog med konsumeter hur företaget kan bli ännu bättre och därav vara med att påverka hållbarhetsinitiativ.
– Den största utmaningen vi har är att utbilda konsumenter till hållbara val. Även om vi gör en produkt mer miljövänlig, som att exempelvis ta bort emballage, måste produkten fortfarande kännas attraktiv och lyxig för konsumenten, annars finns risk att konsumenten väljer bort produkten.

Slutligen den fjärde pelaren, utveckling av hållbarhet, som berör medarbetare, leverantörer och samhällen. Innan år 2020 ska alla medarbetare i 130 länder ha tillgång till hälsovård och socialt skydd vart de än befinner sig i världen. L’Oréal bedriver även två stora globala projekt. Det ena är ”For Women in Science” där L’Oréal i samarbete med UNESCO ger stöd till kvinnliga forskare på alla kontinenter. Sedan starten 1998 har mer än 2 000 kvinnor fått utmärkelser världen över. Det andra projektet är ”Beauty for better life”, som riktar sig till socialt utsatta individer i samhället. Genom att bland annat erbjuda utbildning inom skönhet och kosmetik bidrar L’Oréal till möjlighet att få jobb.

L’Oréal har också instiftat ”L’Oréal Citizen Day” då alla medarbetare världen över frivilligt deltar i olika välgörenhetsaktivitet. Förra året stöttade L’Oréal Sverige Stockholms Stadsmission i sju olika projekt.
– Vi har gjort allt från att måla, baka och erbjuda olika beauty corners, vilket varit enormt uppskattat, säger Maria Mossenberg.
Att agera etiskt och ansvarsfullt är viktigt för L’Oréal som vill vara en förebild för både konsumenter och andra företag. Inom ramen för FNs Global Compact har företaget åtagit sig och agera i enlighet med de tio grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.
– Mer än 8 000 företag stödjer dessa principer, och 5 procent har uppnått ”advanced level”, och L’Oréal är en av dem. Är man störst måste man vara snällast, säger Maria Mossenberg.

L’Oréal och djurtester

L’Oréal har sedan 1989 arbetat för alternativa metoder som att testa ingredienser på episk skin, artificiell hud, vilket är mycket framgångsrikt. Dessutom använder sig företaget av predictive methods, idag finns det så mycket data att det går att förutspå en ingrediens potentiella hälsofara. Dessa alternativa metoder har medverkat till att djurtester kunde förbjudas 2013.

Nu utbildar L’Oréal myndigheter i Kina i alternativa metoder till djurtester och har upprättat ett center för att producera hudmodellen episkin lokalt för asiatisk hud.  Detta ledde till att Kinesiska myndigheter tog ett första steg mot en validering av alternativa metoder i november 2013.

L’Oréal och företagets hållbarhetsarbete i procent

46 procent av nya råvaror är växtbaserade.
20 procent av nya råvaror uppfyller principerna för grön kemi.
100 procent av L’Oréals shea-smör leveranser kommer från Fair Trade.
100 procent av L’Oréals palmolja är certifierad hållbar.
88 procent av L’Oréals schampon och 86 procent av duschgel är biologiskt nedbrytbara och under 2014 framställdes produkter som hade upp till 96 procent biologisk nedbrytbarhet.

L’Oréal

Grundades: År 1909 av kemisten Eugène Schueller.
Omsättning: 22,98 miljarder euro
Antal länder: 130
Antal anställda: 77 500
Patent: 624
Antal forskare: 3 600
Antal fabriker: 43
Satsningar i forskning: 3,5 procent av omsättningen återinvesteras i forskning och vetenskap.

 

Författare

Jessica S Kempe

Jessica S Kempe

Chefredaktör för Tidningen Kosmetik