Esthetic Beauty

Reportage New Beauty

Naturlig skönhet på naturligt sätt

Dr Ansar Mahmood från Storbritannien är orthopedisk kirurg, estetisk doktor och framstående forskare inom PRP- och stamcellsteknologi. I oktober var han i Stockholm inbjuden av Una Esthetics för att hålla MasterClass i PRP...

Reportage New Beauty

Skärpta regler för filler

Regeringen föreslår skärpta krav för skönhetsbranschen som inbegriper att estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar bara får utföras av utbildad medicinsk personal.