Kontakt

Jessica Kempe
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Jessica S Kempe
+46 (0)70-876 16 26
jessica@tidningenkosmetik.se
gunilla_sm
Redaktör
Gunilla Kempe
+46 (0)70-886 64 34
gunilla@tidningenkosmetik.se

Teknisk produktion
Sentenza Media
Jan Häggström
+ 46 (0)70-842 38 06

Webb
PÅ Media
Lars Selestam
www.pamedia.se

Bokning av annonser, produktnyheter, leverantörsregistret
Jessica S Kempe, +46 (0) 708 76 16 26
jessica@tidningenkosmetik.se

Facktidningen Kosmetik utges av
Tidningen Kosmetik AB
Postadress: Strandvägen 37, 114 56 Stockholm
www.tidningenkosmetik.se