New Beauty

Skenande utveckling

shutterstock_111138800tjockare_edit

Utvecklingen inom estetisk kirurgi sker i rasande takt, samtidigt som efterfrågan både på kirurgiska skönhetsingrepp och estetiska behandlingar utan kirurgi ökar kraftigt.

Varje dag presenteras nya rön och metoder inom området och resultat av vetenskapliga studier.
– Trycket på nya effektivare kirurgiska metoder, teknologier och apparater och skönhetsbehandlingar är stort, intygar Ulf Samuelson, plastikkirurg och ledamot av Estetiska injektionsrådet.

Ulf Samuelson

Ulf Samuelson

Antalet kirurgiska ingrepp är flest när det gäller bröstförstoring följt av fettsugning, såväl rygg som mage, och ögonlocksplastik. En ny trend är att alltfler svenskar, inspirerade av sydamerikanarna, efterfrågar en större eller omformad stuss. Ett ökat intresse märks också för att flytta hårceller, gäller i första hand män.

Ett av de områden där utvecklingen sker snabbast är fettransplantationer. Tidigare slängdes fettet som togs bort vid fettsugning. I dag återanvänds det allt oftare för utfyllnad såväl i bröst som i ansikte eller stuss och på ett säkrare sätt.
– Fettceller har visat sig ha flera goda egenskaper. Det är lättåtkomligt och kan flyttas till ett annat ställe på kroppen både för att ge en ökad volym, mjuka upp ärr och ge huden mer lyster.

Inom fettområdet har även teknikerna för ingrepp som inte är kirurgiska förbättrats. Fettfrysning, i dag en effektiv metod för att frysa bort lokaliserade fettdepåer, är på frammarsch. Laser är en annan metod, som väntas komma för att minska fettdepåer.
– Det blir med andra ord allt vanligare att med olika typer av energi selektivt påverka huden och underliggande vävnad, från ultraljud och radiofrekvensvågor till kyla och laser, säger Ulf Samuelson.  När det gäller bröstimplantat är fortfarande silikon det mest använda fyllnadsmaterialet, men studier och tester görs för att se om man genom nya typer av luftbubblor kan göra implantaten lättare.

shutterstock_107999042_edit

Trenden går åt att vi ska se mer naturliga ut. Bröstimplantaten blir mindre och borta är de onaturligt stora läpparna.

Patienterna blir alltmer måna om att se naturliga ut, oavsett typ av ingrepp. Få vill i dag ha jättebröst eller jätteläppar eller ett påtagligt åtstramat ansikte.
– Vissa kan dock ha orealistiska förväntningar eller en förvanskad kroppsuppfattning och istället för plastikkirurgi behöva psykologisk eller psykiatrisk hjälp, påpekar Ulf Samuelson.
– Alltfler förväntar sig också både snabbare synliga och mer långvariga resultat. Men quickfix-metoder ger sällan motsvarande effekt som ett kirurgiskt ingrepp. Det gäller exempelvis trådlyft, som blir en alltmer populär metod, vars hållbarhet inte kan jämföras med ett traditionellt kirurgiskt ansiktslyft.

shutterstock_288960902_edit

Det växande utbudet av aktörer och apparater ställer ökade krav på patienterna att själva inhämta kunskap om utövarnas kompetens och kvaliteten på apparatur.
– Oftast är det inte metoderna i sig som är bristfälliga utan bristande kompetens hos utövarna. Kirurgiska ingrepp och skönhetsbehandlingar utförda av oseriösa och oerfarna utövare kan leda till allvarliga följder för patienten.
Det gäller därför att noga kolla upp aktören, gärna med en seriös förening, till exempel Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP). Särskilt stor är faran för att vilseledas när det gäller sökning på nätet.


 

Störst
Brasilien ligger i topp följt av USA och Sydkorea med störst andel skönhetsoperationer och behandlingar. Kina är en marknad som kommer stort i takt med en högre ekonomisk levnadsstandard. Estetiska skönhetsoperationer- och behandlingar beräknas omsätta runt 1,5 miljarder  kronor i Sverige.

Författare

Gunilla Kempe

Gunilla Kempe

Redaktör för Tidningen Kosmetik