Nyheter

Frys bort fett

CoolSculpting® är en etablerad metod för permanent reducering av fettdepåer genom nedkylning av fettcellerna. Behandlingen är dokumenterat säker och FDA-godkänd, men kopieras ofta av oseriösa aktörer. Detta kan leda till mindre tillfredställande resultat samt i värsta fall köldskador hos patienten.

Med över sju miljoner behandlingar hittills är CoolSculpting® en av världens mest utförda kroppsbehandlingar. Metoden är icke-invasiv och går ut på att man kyler ned fettceller på utvalda delar av kroppen under en kontrollerad tid. Under nedkylningsprocessen kristalliseras fettcellen och självdör, genom så kallad cryolipolys. I samband med detta startas en naturlig process i kroppen och fettlagrets tjocklek reduceras gradvis. I och med att varje människa bara har ett visst begränsat antal fettceller så är effekten på det viset permanent. CoolSculpting® utförs med en avancerad patenterad teknologi, med en variation av munstycken som är anpassade efter önskat behandlingsområde.

– Vi märker en ökad efterfrågan på kroppskonturering bland våra kunder.” De vanligaste behandlingsområdena för kvinnor och män sammantaget är mage, lår, dubbelhaka, armar/gäddhäng, bh-fett samt midja, säger Marie Thornberg Olofsson, klinikansvarig på Electa i Malmö. Electa var en av de första i Norden med att introducera CoolSculpting® på deras fyra kliniker, för ungefär åtta år sedan med idag 5 CoolSculpting® maskiner.

Före behandlingens start följer den CoolSculpting® certifierade behandlaren ett förberedande protokoll av apparatur samt av området som skall behandlas och markerar noggrant ut de fettdepåer som skall behandlas.

Maskinen är utrustad med köldsensorer som, under hela behandlingen, känner av att temperaturen i vävnaden är tillräckligt låg (-11 till – 13 grader Celsius) för att nå själva cryolipolysis stadiet. Genom en inbyggd säkerhetsfunktion, Freezedetect, mäter maskinen vävnadens temperatur för att säkerställa att omkringliggande vävnad eller hudstruktur inte tar skada. Skulle maskinen känna av en oönskad förändring i vävnadens temperatur stänger maskinen automatiskt av kylprocessen. Vilket ger en garanterad trygghet för både patient och behandlare.

Under en behandling med CoolSculpting® kan man som patient uppleva lätt vakuum från munstycket (utom på utsidan av låret där munstycket verkar utan vakuumfunktion) samt kyla och svidande sensationer. Efter några minuter blir det behandlade området lokalbedövat av själva kylan och eventuellt obehag avtar.

Behandlingen har ingen konvalescenstid och få kontraindikationer. En medicinsk anamnes ska alltid ställas under konsultationen för att säkerställa att klienten är en optimal kandidat för behandlingsmetoden. Biverkningarna inkluderar eventuellt ömhet, domnad, blåmärken och svullnad samt en kliande sensation, detta varierar från person till person. Man kan räkna med att se resultat inom en till tre månader. Vid ett behandlingstillfälle kan upptill 20–25 procent avlägsnas av fettcellerna i området och för majoriteten av patienterna räcker det med en till två behandlingar per område. Omkring två till tre månader efter behandlingen görs en uppföljning, där man bland annat jämför foton innan och efter, som tas i en identisk kroppsplacering.

– CoolSculpting® är en punktbehandling som är effektiv för fettdepåer som är svåra att komma åt genom förändringar i kost och motion. Det är ingen viktminskningsmetod och kommer enbart åt det ytliga, ”nypbara”, subcutana fettet, i motsats till det viscerala, som sitter längre in i kroppen och omger inre organ.

Marie, som har varit med sedan starten av Electas CoolSculpting® resa, berättar att varumärket CoolSculpting® är godkänt av FDA, United States Food & Drug Administration, som är den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. Detta är den tyngsta säkerhetsstämpeln, vilket ingen annan maskin som arbetar med Cryolipolysis har. Dessutom har teknologin genomgått ett stort antal vetenskapliga studier varav majoriteten har granskats av professorer inom ämnet. På det viset är metoden dokumenterat säker och effektiv. Tyvärr finns det idag flera aktörer på marknaden som påstår att de arbetar med CoolSculpting®, men i själva verket använder sig av en maskin av lägre standard. Dessa kopior leder till mindre tillfredställande resultat, samt kan resultera i eventuella skador hos vissa patienter. Bland annat saknar kopiorna generellt sett de patenterade köldsensorerna.

– Inför en behandling bör man som patient alltid besöka kliniken för en konsultation. Var påläst och ställ frågan: Är det just CoolSculpting® kliniken arbetar med? Det är oerhört viktigt att våra klienter känner ett förtroende både för oss som klinik men även för våra terapeuter som utför behandlingen. Det är en fantastisk möjlighet att skulptera fram både kvinnor och mäns önskade konturer. Och resultaten jag har sett genom åren talar för sig själv, säger Marie Thornberg Olofsson avslutningsvis.

CoolSculpting®  kan användas på synliga utbuktningar av fett på följande områden:

  • Under hakan
  • Överarmarnas underdel
  • Rygg
  • Mage och höfter
  • Insida- och utsida av lår
  • Under rumpan
  • Ovan knän

Före & efter

Före & efter

CoolSculpting® behandlingen är en dokumenterad säker och FDA-godkänd, men kopieras ofta av oseriösa aktörer. Detta kan leda till oönskade resultat och i värsta fall köldskador hos patienten. Bra är att ha koll på hur CoolSculpting® loggan ser ut.

Electa Klinik var en av de första i Norden med att introducera CoolSculpting® på deras fyra kliniker för ungefär åtta år sedan.

Text: Johanna Bergström

Författare

Jessica S Kempe

Jessica S Kempe

Chefredaktör för Tidningen Kosmetik