Nyheter Reportage

Het diskussion om hudcancer

I Sverige registreras just nu en exponentiell utveckling av hudcancern Malignt melanom och det är dessutom den enda cancerformen där dödsfallen ökar. Detta fick hudläkarna Astrid Brodd och Ylva Ohlsson, från Diagnostiskt Centrum Hud i Göteborg, att samla till en kongress på Amerikanska ambassaden i Stockholm för att diskutera den oroväckande utvecklingen och vad man kan göra för att stoppa den.

Malignt melanom som är den dödligaste hudcancerformen har ökat kraftigt de senaste årtiondena och det syns inga tecken på att den avtar. Cancerfondens prognos visar att fyra gånger så många kvinnor kommer och fem gånger så många män kommer att drabbas av Malignt melanom år 2040 jämfört med i dag. Tecken finns också på att cancerformen ökar bland unga.

– Jag är mycket oroad över denna utveckling. I dag har inte vi svenskar ett naturligt sätt att förhålla oss sig till sol. Det var därför som jag och min kollega Astrid Brodd samlade till denna kongress för att få ett tvärvetenskapligt synsätt på hur vi kan nå ut till folk för att stoppa utvecklingen, säger Ylva Ohlsson.

Medverkande på kongressen var hudläkarna Petra Kjellman och Anne Wetter, grundare av Diagnostiskt Centrum Hud, Magnus Bäcklund, onkolog och cancerforskare, Annika Ternesten, hudpatolog Unilabs, Ulrika Årehed Kågström, ny generalsekreterare för Cancerfonden och Hélène Asp, enhetschef för Strålsäkerhetsmyndigheten. Även representanter från Apoteket AB och flera journalister var på plats. Första talare ut var Petra Kjellman som tog upp det remisstvång till hudläkare som kommer införas i Stockholm efter årsskiftet, vilket innebär att patienter med misstänkt hudcancer först måste uppsöka husläkare för att sedan få remiss till en hudläkare. Hon var djupt oroad över att patienter nu riskerar att få en fördröjd eller felaktig diagnos och att dödsfallen riskerar öka än mer.

– Att identifiera malignt melanom i tidigt skede kan vara svårt i och med att det kan se ganska beskedligt ut, det krävs erfarenhet och kompetens för att hitta de tidiga tecknen. En husläkare ser ett malignt melanom vartannat år, och att då låta dem bedöma pigmentförändringar är riskabelt då en tidig diagnos är avgörande för om patienten liv kan räddas. Här riskerar man patienters liv, säger Petra Kjellman.

I dag kan man fritt välja vilken hudmottagning man vill gå till och det behövs ingen remiss. Petra Kjellman ser att ungefär hälften av patienterna som diagnosticerats med malignt melanom på deras hudläkarmottagning sökt vård själva.

– Människor är duktiga på att hitta förändringar i sina födelsemärken. Nu försvåras hela sökprocessen med längre väntetider och dessutom hamnar patienter hos husläkare som inte är lika vana vid att diagnostisera hudcancer.

En tidig diagnos av malignt melanom är jätteviktig och det är millimeterbedömningar som görs av hudförändringar.

– Att identifiera pigmentförändringar är bland det svåraste inom histopatologin. Risk för spridning av malignt melanom i huden ökar när tumören tillåts växa i storlek och tjocklek, varför det förstås finns en önskan att operera bort hudtumören i ett tidigt stadium då den är tunn (under 1mm) och liten i storlek. Om hudtumören (melanomet) blir tjockare än 1 mm ökar risken för spridning till andra organ i kroppen såsom lymfkörtlar, lever ochjärna. Det krävs lång erfarenhet för att kunna skilja mellan en godartad pigmentförändring och ett malignt melanom. Detta betyder att vi behöver kompetenta hudläkare och patologer som samarbetar säger Dr Annika Ternesten, histopatolog.

 

På kongressen diskuterades också hur man kan förändra människors attityd till solen.

– 80 procent av svenska befolkningen vet att det är farligt att sola, men ändå fortsätter vi. I och med att det är svårt att ändra folks beteende försöker vi istället ändra på regelverk, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Cancerfonden har arbetat hårt med att påverka att det inte ska finnas offentligt finansierade solarier för kosmetiskt bruk samt att lagstadga om en 18-årsgräns för solarier. Regeringen har precis äntligen lagt fram en lagrådsremiss med förslag om att införa denna åldersgräns.

– Idag är många solarier obemannade och skrämmande är att var fjärde 16-årig tjej solar solarium. Här måste gym- fittnesskedjor ta ansvar samtidigt som skönhetsidealen måste ändras. Jag är oerhört glad att regeringen nu vill införa 18-årsgräns för solarier, säger Ulrika Årehed Kågström.

På Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar man mot det ställda kravet att hudcancerfallen år 2020 ska minska till 2000 års nivåer. Detta bedöms dock som ouppnåeligt utifrån de resurser myndigheten har. Men just nu lägger myndigheten ned mest resurser mot den största riskgruppen; barn upp till 12 år.

– Vi går ut med mycket information till dagis, skolor och livräddningssällskapet, som möter denna riskgrupp och lär dem solvett. Vi arbetar också mot skol- och dagismiljöer att införa skuggade områden på deras gårdar. Sedan måste vi få bort det solbruna idealet bland unga. Här måste tongångarna på sociala medier ändras, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ylva Ohlsson pekade också på man i Australien lyckats vända utvecklingen bland yngre i åldern 18 till 30 år.

– I Australien kan man nu se en minskning av Malignt melanom bland de som vuxit upp med intensiva solskyddskampanjer. De har ett annat förhållningssätt till solen. I den äldre gruppen syns fortfarande samma insjuknande tal i hudcancer. Detta visar hur viktigt det är att nå ut med kampanjer till barn och ungdomar.

 

Intermittent solning

Intermittent solning och brännskador av solen har visat sig särskilt riskfyllt när det gäller utvecklingen av Malignt melanom. Detta är ett vanligt beteende hos oss svenskar som istället för att ”sola sakta” och gradvis bli bruna istället ofta är oförsiktiga och går direkt ut i solen med blek hud och bränner sig.

– Trots kampanjer som ”Euromelanoma Day”och ”prickmottagningar” har vi inte lyckats vända trenden med ökat antal hudtumörer och vi svenskar gör allt fler solresor till Spanien och Thailand, säger Astrid.

Lagförslag om 18-årsgräns för solarier

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till förbud mot att upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Den som upplåter solariet blir skyldig att förvissa sig om att den som solar har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en tydlig skylt med information om förbudet. Kommunerna, som har ansvaret för tillsynen över solarieverksamhet, ges genom förslaget också möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp för att se till att lagen följs. Förbudet gäller inte för medicinska solarier. Enligt förslaget ska förbudet böra gälla den 1 september 2018.

Vad innebär remisstvånget?

Efter årsskiftet införs det remisstvång för att komma till en hudläkare i Stockholm. Alltså måste man som patient först söka sig till en husläkare. Detta kommer innebära längre köer för att komma till en hudläkare, patienter får inte vård i tid samt att de kommer till en husläkare som inte har kompetens att bedöma pigmentförändringar. Det nya remisstvånget innebär även att prickmottagningarna kommer försvinna. I Göteborg där fritt vårdval inte finns är köerna för att komma till en hudläkare uppåt nio månader.

Författare

Jessica S Kempe

Jessica S Kempe

Chefredaktör för Tidningen Kosmetik