Reportage New Beauty

Naturlig skönhet på naturligt sätt

Dr Ansar Mahmood från Storbritannien är orthopedisk kirurg, estetisk doktor och framstående forskare inom PRP- och stamcellsteknologi. I oktober var han i Stockholm inbjuden av Una Esthetics för att hålla MasterClass i PRP, en behandlingsform som innebär att plasma med tillväxtfaktorer tas ur ditt eget blod och injiceras i huden eller hårbotten i syfte att bland motverka rynkor, ta bort ärr eller stimulera hårtillväxt. Dr Ansar Mahmood ser PRP som framtidens behandlingsmetod inom estetik.

Text: Jessica S Kempe

– PRP, Platelet Rich Plasma, är ingen ny metod på marknaden, utan har sedan 1970-talet tillämpats inom kirurgi och idrottsmedicin. Men på senare tid har PRP börjat används mer inom estetiska behandlingar. Vi kan se en enorm tillväxt bara de senaste åren i Europa och metoden väntas bara öka i popularitet, säger Dr Ansar Mahmood.

PRP innebär att man centrifugerar sitt blod för att skilja ut plasma som är rik på blodplättar, så kallade trombocyter, från röda och vita blodkroppar. På så sätt får man fram koncentrerad blodplasma som är rik på tillväxtfaktorer, som kan allt från att stimulera hårväxt (på huvudet, ögonbryn och fransar), läka sår, acne och ärr till att motverka rynkor, vitalisera av handryggar, dekolletage och hals samt dålig hudkvalitet. Koncentratet förs in med hjälp av små mikronålar i de berörda områdena.

– Jag har forskat kring PRP under tio års tid och ser hur utvecklingen av metoden går framåt. Maskinerna för att få ut en så ren plasma som möjligt har förbättras, vilket gör att effekten och resultatet av PRP är bättre än för bara fem år sedan.

Men trots att PRP är vetenskaplig beprövad under många år pekar Dr Ansar Mahmood på att det saknas kunskap bland många som utövar behandlingen. Exempelvis krävs olika doseringar av tillväxtfaktorer beroende på syftet för behandlingen.

– Alla system för att centrifugera blod är olika. Det finns bara några få som ger hög koncentration av ren plasma fri från röda blodplättar. Många tror att det bara är att injicera plasma, men så är inte fallet. En människas blodplättar varierar i kvalitet utifrån personens hälsotillstånd och det krävs olika koncentration av tillväxtfaktorer. För att stimulera hårtillväxt krävs högre dos av tillväxtfaktorer än om man gör en PRP för att behandla tillstånd som glåmighet eller fina linjer och rynkor. Är koncentrationen fel blir också resultatet fel.

PRP bör alltid utföras av en utbildad läkare eller sköterska för att säkerställa att den görs korrekt och målinriktat.

– När det exempelvis gäller PRP mot håravfall krävs det särskild medicinsk kunskap. Innan man genomför en sådan behandling måste man fastställa vad håravfallet beror på och det måste finnas levande hårsäckar att stimulera. Är det genetiskt krävs det livslång behandling, vid fläckvis håravfall, alopecia areata, är det inte alls säkert att PRP ger resultat, och beror håravfallet på hormoner som efter en graviditet är problemet övergående och en behandlingsplan på två år kan räcka.

Dr Ansar Mahmood ser att PRP är en metod som ökar enormt i efterfrågan framför allt när det gäller hudföryngring, inte minst på grund av att människor blir mer och mer medvetna om vad de sprutar in och vill ha naturliga resultat.

– Trenden går mot ett mer holistiskt tänkande där naturlighet är i fokus. Yngre generationen vill veta vad man sprutar in. Med PRP är man sin egen ”fabrik”, det kan inte bli mer naturligt och fritt från kemikalier. Metoden är för dem som vill bromsa upp åldrandet, som att exempelvis se ut som 35 år de kommande 15 åren. I och med att PRP vitaliserar huden genom att stimulera ny celltillväxt som ökar kollagen- och elastinproduktionen så hålls rynkor och linjer borta.

Många ser också PRP som en tillförlitlig behandling då den inte har några direkta risker eller större biverkningar och passar för de allra flesta patienttyper (dock ej de som lider av cancer). Efter behandlingen kan patienten vanligtvis återgå till jobbet eller normala aktiviteter.

– I och med att man endast använder ämnen från patientens egen kropp är biverkningar mycket ovanliga. Dock kan man i samband med behandlingen uppleva symtom som tillfällig svullnad, rodnad och/eller mindre blödning på injektionsstället, vilket i regel går över inom en till två dagar.

PRP är en metod som går att kombinera med ett stort antal behandlingsformer som blanda annat mesotherapy och laserbehandlingar. Men Dr Ansar Mahmood ser framförallt fördelar med att kombinera PRP med stamceller från kroppseget fett.

– Fett innehåller stamceller som hjälper kroppen att producera fler fibroblaster och därför ökar kollagenproduktionen, vilket ger en hudföryngring. Det kan också användas för att bland annat återge förlorad volym i ansiktet (”living filler”) och behandla mörka ringar under ögonen. Genom att även lägga till PRP får man stamcellerna att kicka igång och att leva längre. Jag ser detta som framtiden vad gäller estetiska behandlingar, säger Ansar Mahmood.

För att få full effekt av PRP-behandling krävs vanligtvis tre behandlingar med tre till sex veckors mellanrum. Resultat syns efter två till sex veckor. Variationen beror på personens hälsofaktorer som ålder, diet, rökning och hudtyp. För att få optimalt långsiktigt resultat krävs upprepad behandling var sjätte till tolfte månad.

PRP

PRP står för “Platelet Rich Plasma”. Behandlingen innebär att koncentrerade tillväxtfaktorer utvinns och injiceras med små hårfina nålar. När blodplättarna har injicerats frisätter de sina tillväxtfaktorer som stimulerar att det bildas nytt kollagen och elastin. Huden får även en förbättrad blodtillförsel. PRP kan användas i en mängd olika områden, allt ifrån att ta bort ärr, minimera rynkor och behandla solskadad hud till föryngring av händer och dekolletage. Den föryngrande effekten kan bli synlig efter två till sex veckor. När det gäller ärr och hudbristningar ger PRP permanenta effekter. När behandlingen avser ansiktslinjer och rynkor eller pigmenteringar, kommer framtida behandlingar att behövas för att upprätthålla de uppnådda effekterna i och med att vår åldringsprocess fortsätter.

Fördelarna med PRP
· Naturlig behandling som inte innehåller några främmande ämnen.
· Stimulerar kollagen- och elastinproduktion.
· PRP-resultaten varar längre än ett år, eftersom tillväxtfaktorerna stimulerar kollagen och elastin.
· Låg risk för infektion eller allergisk reaktion.
· Främjar hudläkning genom frisättning av många tillväxtfaktorer.

Risker och komplikationer med PRP
· Blåmärken är möjlig om tekniken inte utförs korrekt.
· Mycket minimal risk eftersom det är kroppseget ämne som injiceras.

Dr Mahmood var inbjuden av Una Esthetics, för att hålla en Master Class utbildning i PRP. Han framhåller hur utvecklingen av PRP går framåt och hur viktigt det är att välja rätt maskin för att få så rent PRP som möjligt. Sedan många år arbetar han med Una Estehtics Cllenis PRP, en av få maskiner som ger ett rent plasma utan röda blodplättar. Una Esthetics distribuerar exklusivt Cellenis i Norden.

Författare

Jessica S Kempe

Jessica S Kempe

Chefredaktör för Tidningen Kosmetik