Så fungerar skönhetsbehandlingen coolsculpting

Att skulptera kroppen med coolsculpting är ett bra alternativ när träning inte biter på olika kroppsområden som har fettansamlingar. Det räcker oftast med en behandling per område. Resultaten syns relativt snabbt men fettcellerna fortsätter gradvis att försvinna några månader efter behandlingstillfället.

Coolsculpting är en skönhetsbehandling som innebär att fettet under huden fryses ner till en bestämd temperatur under en viss tid. Detta gör att fettcellerna går in i en apoptos vilket innebär en naturlig celldöd. Under det närmaste månaderna efter behandlingstillfället försvinner cirka 20–25 procent av fettcellerna. Lymfsystemet tar hand om detta. Om du vill boka en coolsculpting behandling är Lifetime Clinic ett bra val. Behandlingarna som Lifetime Clinic erbjuder är kvalitetssäkrade och det är erfarna läkare och sjuksköterskor som utför behandlingarna. Du kan boka en kostnadsfri konsultation när du vill göra coolsculpting för att få all tänkbar information.

Välj en säker behandlingsklinik

Du bör alltid välja en klinik och behandlare som har erfarenhet och en godkänd utbildning. Även om behandlaren enligt lagen måste ha legitimation och ha rätt utbildning förekommer det tyvärr fortfarande oseriösa aktörer på marknaden. Okunniga aktörer på marknaden förstör för de kliniker som verkligen kan sin sak och som är ytterst professionella. Det är för din säkerhetsskull att du alltid ska kolla upp kliniken du vill göra en behandling hos.

Fördelarna med coolsculpting:

  • Tydliga resultat efter några veckor.
  • Resultat är permanent.
  • Behandlingstiden är kort, 35–45 minuter per område.
  • Behandlingen kan motivera till ett hälsosamt leverne.
  • Det gör inte ont att frysbehandla kroppen.

Coolsculpting skulpterar kroppen

Om du vill ha en skulpterad kropp men inte kan åstadkomma det med hjälp av kost och träning är coolsculpting ett bra alternativ. Träning och kost biter inte alltid på specifika ställen där fett samlats. En sådan behandling kan även öka motivationen att fortsätta träna och äta hälsosamt för att fortsatt behålla behandlingens resultat. När coolsculpting görs används ett kylande munstycke som sugs fast på det område som ska behandlas. Det finns olika munstycken som passar till haka, höfter och lår. Det är möjligt att behandla varje önskat område två till tre gånger men oftast räcker det med en behandling.